This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #600

Prepare the new server

Added by konqueror112 about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 03-02-2010
Priority: High Due date: 28-02-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: Hosting
Target version: 2010
Votes: 2/2

Description

The new server of SaigonLUG will be supported by Mr. Tran Van Tuan and his company. It'll be the important core for any online activities of SaigonLUG, so I think we should get things done asap. I hope Mr. Tuan will help Ky Anh and Van Hung to access to the server soon for further preparation of the website, mailing list, issue tracker, etc.


Related issues

related to SaigonLUG's Tracker - Problem #608: Hosting cho saigonlug Closed 24-02-2010

History

Updated by about 3 years ago

 • Category set to Hosting
 • Status changed from New to Assigned

Updated by about 3 years ago

  An ơi, anh Tuấn nói là ảnh ít dùng cái email lắm, nên không chắc là ảnh nhận được mail từ hệ thống không. Em cho anh xin cái email mới để anh chỉnh lại. Hoặc là cách khác để anh Tuấn biết :)

  Updated by konqueror112 about 3 years ago

  • Votes: 1/1

  z wrote:

  An ơi, anh Tuấn nói là ảnh ít dùng cái email lắm, nên không chắc là ảnh nhận được mail từ hệ thống không. Em cho anh xin cái email mới để anh chỉnh lại. Hoặc là cách khác để anh Tuấn biết :)

  Ặc, ảnh đâu có email nào khác đâu. Với lại ảnh cũng từng nói em lưu email đó để tiện liên lạc mà. Okie, thanks anh, em sẽ hỏi lại anh Tuấn

  Updated by about 3 years ago

   konqueror112 wrote:

   z wrote:

   An ơi, anh Tuấn nói là ảnh ít dùng cái email lắm, nên không chắc là ảnh nhận được mail từ hệ thống không. Em cho anh xin cái email mới để anh chỉnh lại. Hoặc là cách khác để anh Tuấn biết :)

   Ặc, ảnh đâu có email nào khác đâu. Với lại ảnh cũng từng nói em lưu email đó để tiện liên lạc mà. Okie, thanks anh, em sẽ hỏi lại anh Tuấn

   Coi bộ An cũng ít dùng cái mail konqueror này nhỉ? Nên hôm nay mới biết có tin nhắn? (Theo mặc định, hệ thống sẽ gửi email cho em)

   Updated by about 3 years ago

    hungnv viết ở #608

    Để biết được nên làm thế nào đối với hosting cho saigonlug nằm trên server của NhanCorp thì trước tiên phải xem tình trạng server đó thế nào, có đủ đồ nghề để setup và có quyền setup mới không. Cái này nói cho ý kiến cũng không biết cho sao vì mình có quyền gì trên đó đâu, chưa dòm thấy nó ra sao.

    Nếu được thì anh Tuấn ưu đãi sglug một account với chroot jail chạy riêng thì tuyệt :).

    Updated by about 3 years ago

    • Due date set to 28-02-2010

    Kỳ Anh đặt lại hạn cuối cho chủ đề này là 28/2/2010. Hy vọng tới thời điểm đó, những vấn đề cơ bản liên quan tới server và trang web được giải quyết.

    Updated by about 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed

    Sau trả lời của anh Tuấn qua email, chủ để này đóng lại. An sẽ tập trung vào nội dung (chẳng hạn như ở #456). Các thông tin về tài khoản quản lý trang web, mailing list anh Tuấn sẽ chuyển qua An (?!)