This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #655

Hình lập phương

Added by almost 3 years ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 01-04-2010
Priority: Normal Due date: 11-04-2010
Assigned to: phuoclh % Done:

0%

Category: Hình học - Không gian
Target version: Xuân 2010
Votes: 0/2

Description

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có M,N lần lượt là trung điểm AD và C'D'. Chứng minh An vuông với BM.

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 11-04-2010
 • Category set to Hình học - Không gian
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to Xuân 2010

Updated by phuoclh almost 3 years ago

  tuananh123 wrote:

  Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có M,N lần lượt là trung điểm AD và C'D'. Chứng minh An vuông với BM.

  Hãy vẽ hình ra và chú ý theo dõi: Gọi I là trung điểm DC. Ta có AI vuông góc với MB (Hãy vẽ một hình vuông riêng bên ngoài (đúng hình vuông) lấy 2 trung điểm và chứng minh (khá đơn giản) bằng tam giác đồng dạng). Sau đó lại có MB vuông góc với NI (do NI song song với AA' vuông góc mặt đáy). Vì thế MB vuông góc với mặt phẳng (ANI). Từ đó suy ra MB vuông góc với AN.

  Updated by tanphu over 1 year ago

  • Status changed from Assigned to Closed

  Updated by tanphu over 1 year ago

  • Subject changed from Giải giúp em bài này to Hình lập phương