This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #757

giấy phép của nội dung

Added by over 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Assigned Start Date: 27-09-2010
Priority: High Due date: 05-10-2010
Assigned to: - % Done:

0%

Category: redmine: security
Target version: 3.0.0
Resolution:
Votes: 1/1

Description

{{{allow @all}}}

Hôm nay, bài của Tấn Phú (blog) Vé số dưới góc nhìn xác suất được đăng lại tại hai trang web khác nhau, trong đó, một trang không đề rõ nguồn gốc của bài viết, làm người đọc nhầm tưởng về tác giả. Do đó, đặt lại vấn đề bản quyền của tất cả các nội dung tại trang web này (Freebox hay Dragula).

Mình đề xuất dùng một trong các giấy phép CC. Mong các bạn khác cho ý kiến.

History

Updated by bronzeboyvn about 2 years ago

    Em cũng đồng ý vấn đề CC. Khi người khác dùng lại bài viết của mình thì phải có tham chiếu nguồn gốc đi kèm. Bài viết ở dragula của mình có nhiều tính sở hữu cá nhân (không cóp nhặt, mà tự tìm tòi tài liệu dựa trên hiểu biết cá nhân rồi viết), điều đó cần được tôn trọng.