This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #855

Problem #852: Nạp lại diễn đàn cũ

Lập lại danh sách thành viên

Added by icy almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 22-04-2011
Priority: High Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: Forum - Migration
Target version: Summer 2011
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Lấy lại danh sách thành viên từ diễn đàn cũ và nạp vào diễn đàn mới

History

Updated by icy almost 2 years ago

 • Status changed from Assigned to InProgress

Updated by icy almost 2 years ago

 • Priority changed from Normal to High

Updated by icy almost 2 years ago

 • % Done changed from 0 to 80

Updated by icy almost 2 years ago

  TODO:
  • gửi email thông báo tới từng thành viên
  • cập nhật các thông tin khác
  • cập nhật bộ đếm của SMF

  Updated by icy almost 2 years ago

   Announcement: http://forum.lequydondanang.net/index.php/topic,11.msg12.html#new

   Hơn 2500 thành viên của diễn đàn cũ đã được nạp lại vào dữ liệu của diễn đàn mới Smiley Các thông tin sau đây được thiết lập giống ở diễn đàn cũ:

   - Nickname - Ngày tháng năm sinh - Chữ ký - Yahoo nick

   Để an toàn, mật mã của tất cả các thành viên cũ được đặt lại; để tiếp tục sử dụng tài khoản, bạn phải làm động tác khôi phục mật mã. Hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi đến từng thành viên qua email.

   Đặc biệt, có 6 thành viên ở diễn đàn cũ đã nhanh tay lẹ mắt đăng ký làm thành viên ở diễn đàn mới, nên không có mặt trong danh sách chuyển đổi dữ liệu. Đó là: nguhanhson, leanhkhoi, morson, milanista, SEAgames_2005, darkskin. Mình sẽ thiết lập lại ngày tham gia diễn đàn cho các thành viên này sau.

   Các bạn có thể theo dõi, phản hồi ở địa chỉ: http://2008.viettug.org/issues/855

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Status changed from InProgress to Closed
   • % Done changed from 80 to 100
   • Resolution set to Fixed