This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #862

Thêm tùy chọn khi đăng ký

Added by icy almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 26-04-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: Forum - Advance
Target version: Summer 2011
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

 1. Thêm field Khóa học và lớp học khi thành viên đăng kí.
 2. Bổ sung các trường vào trong profile

History

Updated by icy almost 2 years ago

 • Status changed from Assigned to InProgress

Updated by icy almost 2 years ago

 • Assigned to changed from icy to dungnguyen1254
 • % Done changed from 0 to 50

Hi D,

Anh đã thêm tùy chọn cho phép người dùng chọn thêm nhóm khi đăng ký. Ở trang đăng ký giờ có thể chọn: không thuộc nhóm nào, hoặc thuộc nhóm K11 (chỉ lấy ví dụ). Vì thế, để tiếp tục, thì thế này:

 • Tạo ra các nhóm (member groups) trong phần Admin
 • Chọn các nhóm người dùng có thể chọn ra khi đăng ký (Vào Admin / Registration / Settings)

Updated by icy almost 2 years ago

  Oh, nhưng mà cách này thì chỉ cho người ta chọn khóa học. Còn lớp học thì quá nhiều, có nên bổ sung vào không? Sẽ làm rối tung xèn lên?

  Updated by dungnguyen1254 almost 2 years ago

   icy wrote:

   Oh, nhưng mà cách này thì chỉ cho người ta chọn khóa học. Còn lớp học thì quá nhiều, có nên bổ sung vào không? Sẽ làm rối tung xèn lên?

   Em nghĩ chỉ chọn khóa học là ok rồi ạ :)

   Updated by dungnguyen1254 almost 2 years ago

   • Votes: 1/1

   Em đã thêm đầy đủ các khóa từ 1 -> 24. Còn việc thêm vào Profile thì anh giúp em với, em mò mãi không ra :(

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Assigned to changed from dungnguyen1254 to icy

   dungnguyen1254 wrote:

   Em đã thêm đầy đủ các khóa từ 1 -> 24. Còn việc thêm vào Profile thì anh giúp em với, em mò mãi không ra :(

   Ok, cảm ơn em. Anh sẽ làm phần còn lại :P

   Updated by icy almost 2 years ago

    dungnguyen1254 wrote:

    Em đã thêm đầy đủ các khóa từ 1 -> 24. Còn việc thêm vào Profile thì anh giúp em với, em mò mãi không ra :(

    Một thành viên sẽ thuộc nhiều nhóm khác nhau, trong đó có một nhóm gọi là Primary. Ví dụ, thành viên này: http://forum.lequydondanang.net/index.php?action=profile;u=14331 có nhóm Primary là khóa 11 (94-97). Như vậy, phần Profile sẽ tự động thể hiện primary group của họ. Như vậy có phải ý của Dũng không? Cần phải thêm vào những chỗ nào thông tin về nhóm nữa?

    Một vấn đề cần chú ý là: các nhóm có thể phân quyền chặt chẽ, nhóm này có thể không xem được một hoặc các box nào đó. Cần phải kiểm tra lại và sắp xếp cho hợp lý. (Cái này tính sau đi!)

    Updated by icy almost 2 years ago

    • Status changed from InProgress to Closed
    • % Done changed from 50 to 100
    • Resolution set to Fixed