This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nâng cấp đến bản Redmine 0.8.4

Added by over 3 years ago

Hệ thống Redmine tại ViệtTUG được nâng cấp lên bản 0.8.4.

Trong quá trình nâng cấp, do nhầm lẫn về cấu hình môi trường thi hành (phải ở PRODCUTION) nên phát sinh một số lỗi khi truy cập các trang Hoạt động hoặc khi xem từ RSS Feed. Đến giờ, lỗi đã được khắc phục hoàn toàn.


Comments