This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Khảo sát qua email (1)

...định hướng phát triển cộng đồng
Added by over 4 years ago

Để định hướng phát triển cộng đồng người dùng TeX, chúng tôi thực hiện khảo sát nhỏ dưới đây. Thời gian khảo sát được thực hiện từ 17/11/2008 cho đến 17/12/2008.

Bạn dành chút thời gian trả lời email với các thông tin chi tiết nhất có thể. Bạn có thể trả lời theo các chủ đề có sẵn hoặc tự bổ sung thêm. Phần trả lời cách với chủ đề bằng dấu hai chấm để chương trình khảo sát có thể thực hiện tự động.

Chân thành cảm ơn. Chúc một tuần vui vẻ.

Cơ bản

 1. gói: amsmath,amsfonts,...
 2. bảng mã:
 3. editor:
 4. trình diễn:
 5. lệnh nạp hỗ trợ tiếng Việt:
 6. lớp tài liệu hay dùng:

Khác

 1. mục đích dùng tex:
 2. số năm dùng tex:
 3. trục trặc đang gặp phải:
 4. góp ý cho ViệtTUG:
 5. ý kiến khác:

Comments