This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nâng cấp vnmik 4.0.1 lên vnmik 4.1.0

Chỉ cần tải về 1.2MB, bạn có vnmik 4.1.0 :)
Added by over 4 years ago

  1. Áp dụng: vnmik 4.0.1
  2. Tải về (1.2MB): http://vnmik.sourceforge.net/index.php?p=download&v=vnmik_patch_401_410.zip
  3. Thực hiện:
    1. Sau khi tải về tận tin trên, bạn xả nén để thu được vnmik_patch_401_410.batvnmik_patch_401_410.0.
    2. Chép hai tập tin này vào thư mục vnmik/vnmik.package/ và thi hành tập tin vnmik_patch_401_410.bat
    3. Xóa đi hai tập tin vừa chép vào thư mục vnmik/vnmik.package, và xóa cả tập tin readme.pdf
  4. Thế là từ vnmik 4.0.1 bạn đã có vnmik 4.1.0

Comments