This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Che hoàn toàn email

...thiết lập mặc định là hiển thị email
Added by over 4 years ago

Bây giờ, email được điều chỉnh để được che dấu hoàn toàn, bất kể tùy chọn của người dùng. Điều này nhằm tránh việc đánh mất email vào "kẻ xấu". (Do đó, cần hệ thống tin nhắn để các thành viên trao đổi với nhau.)


Comments