This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Khóa 271 tài khoản

những tài khoản không đăng nhập sau 1/1/2008
Added by about 4 years ago

Thêm 271 tài khoản vừa bị khóa. Đây là các tài khoản không thực hiện đăng nhập sau ngày 1/1/2008 (đã hơn 1 năm).

Vui lòng gửi các yêu cầu về kích hoạt lại hoặc tắt tài khoản tại ViệtTUG đến viettuggmail.com.

PS: Nếu không sử dụng dịch vụ Yahoo Mail (miễn phí) trong hơn 4 tháng thì tài khoản Yahoo Mail sẽ tạm thời bị ngắt cho tới khi bạn kích hoạt trở lại.


Comments