This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Kiểm tra tên miền

Mô tả

Dùng gói whois để truy vấn thông tin tên miền quốc tế. Với tên miền bất kỳ, tên miền Việt Nam thì sao?

 1. Có thể dùng giao diện web của các nhà cung cấp dịch vụ
 2. Dùng kịch bản giao tiếp với giao diện web của các nhà cung cấp dịch vụ

Dưới đây mô tả kịch bản whoisvn.sh do kyanh viết. Kịch bản này sẽ cho biết một tên miền bất kỳ đã có đăng ký hay chưa. Điểm tiện lợi là kịch bản cho phép truy vấn nhiều tên miền cùng lúc (nhiều trang web cũng có hỗ trợ này nhưng với một số bạn, gõ dòng lệnh sẽ nhanh hơn).

Tin tức

 1. 17/04/2009: Lỗi với dịch vụ Fibo (không cho kết quả đúng và cũng rất chậm). TODO: sẽ bỏ hỗ trợ dành cho Fibo
 2. 07/03/2009: khắc phục lỗi với Mắt Bão. Lỗi khi truy vấn nhờ dịch vụ của Mắt Bão đã được khắc phục. Kết quả là phiên bản 2.1.1
 3. 20/02/2009: lỗi với dịch vụ Mắt Bão. Cty. Mắt Bão đã bỏ đi liên kết để truy vấn tên miền mà whoisvn đã sử dụng. Để có kết quả truy vấn chính xác, vui lòng dùng tuỳ chọn --fibo (xem phần hướng dẫn ở bên dưới). Tác giả sẽ sớm khắc phục trục trặc này.

Tải về. Lược sử

 1. Mã nguồn Git: http://github.com/icy/whoisvn/
 2. Phiên bản mới nhất (git source): https://github.com/icy/whoisvn/raw/master/whoisvn.sh
 3. Phiên bản 2.1.2 (28/11/2009)
  1. Tải về phiên bản 2.1.2
  2. Bổ sung hỗ trợ cho http://pavietnam.com.vn/ (tức là có thêm tùy chọn --pavietnam khi thi hành kịch bản)
  3. Chỉnh đường dẫn cho dịch vụ của Fibo http://fiboweb.com/
 4. Phiên bản 2.1.1 (07/03/2009)
  1. Tải về phiên bản 2.1.1
  2. Phiên bản này được chỉnh lỗi để có thể sử dụng dịch vụ của Mắt Bão
 5. Phiên bản 2.1 (24/12/2008)
  1. Tải về phiên bản 2.1
  2. Có thể truy vấn example thay vì example.*
  3. Mã chương trình được cải tiến. Làm đẹp kết quả hiển thị
  4. Cho phép xác định đuôi tên miền (.com,.vn,...) thông qua môi trường WHOISVN_SUFFIX
 6. Phiên bản 2.0 (11/12/2008)
  1. Tải về whoisvn phiên bản 2.0
  2. Dùng dịch vụ của Mắt Bão (tùy chọn --matbao)
  3. Tự động phân giải dấu chấm (thực hiện whoisvn.sh you.edu.vn thay vì whois.sh you edu.vn)
  4. Cho phép tìm cùng lúc hàng loạt tên miền
 7. Phiên bản 1.0 (11/12/2008)
  1. Tải về phiên bản 1.0
  2. Dùng dịch vụ của http://fibo.com.vn/ (tùy chọn --fibo)
  3. Không thể dùng dịch vụ của http://vnnic.vn
 8. TODO:
  1. Kiểm tra nhờ dịch vụ phân giải tên miền
  2. Cung cấp các thông tin chi tiết về tên miền
  3. Có thể dùng dữ liệu của (blog) whois

Cài đặt. Sử dụng

 1. Để dùng kịch bản này, máy của bạn phải có
  1. kết nối mạng
  2. đã được cài đặt curl
  3. bash (xin lỗi vì mình không port qua csh).
 2. Sau khi tải về, từ shell, cần thiết lập mod=755 (cho phép kịch bản thi hành được). Sau đó, thi hành kịch bản không kèm theo tham số nào để lấy các thông tin và tham số mới nhất.

Dưới đây là các ví dụ cho từng phiên bản.

Đối với phiên bản >= 2.1

Phiên bản tương thích với phiên bản 2.0. Ngoài các cách sử dụng như ở bản 2.0 (xem ở dưới), có thêm các cách mới sau:

$             ./whoisvn.sh    # không có tham số, dùng để lấy thông tin mới nhất
$             ./whoisvn.sh you  # truy vấn you.com, you.net, you.com.vn, you.vn,...
$ WHOISVN_SUFFIX="com net" ./whoisvn.sh you  # chỉ kiểm tra với các đuôi (hậu tố) là .com, .net

Đối với phiên bản 2.0

$ ./whoisvn.sh         # để xem ví dụ và hướng dẫn
$ ./whoisvn.sh  viettug.org  # truy vấn tên miền viettug.org
$ ./whoisvn.sh     you.*  # truy vấn hàng loạt: you.com, you.net, you.com.vn, you.vn,...
$ ./whoisvn.sh  me.vn you.*  # truy vấn me.vn, you.com, you.net, you.vn,...
$ ./whoisvn.sh --matbao you.*  # dùng dịch vụ của http://matbao.net/
$ ./whoisvn.sh --all  you.*  # dùng tất cả các dịch vụ hỗ trợ

Đối với phiên bản 1.0

$ ./whoisvn.sh       # để xem ví dụ
$ ./whoisvn.sh viettug org # truy vấn tên miền viettug.org
$ ./whoisvn.sh you edu.vn  # truy vấn tên miền you.edu.vn

Kết quả xuất

Dưới đây là kết quả của việc dùng whoisvn.sh bản 2.1 (từ Bash shell)

$ WHOISVN_SUFFIX="com net" ./whoisvn.sh you.*
matbao.net: you.com   registered
matbao.net: you.net   registered

Góp ý. Giúp đỡ

Có thể trao đổi tại diễn đàn hoặc blog#68