This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cách đặt câu hỏi

Rất nhiều bạn thắc mắc cách đặt câu hỏi mới ở diễn đàn. Dưới đây là tóm tắt các bước cần thiết

  1. Đăng ký một tài khoản hoặc sử dụng tài khoản Gmail/Yahoo để đăng nhập
  2. Thiết lập thể hiện tiếng Việt bằng cách chọn ngôn ngữ thích hợp ở trang cá nhân
  3. Vào trang liệt kê các dự án công cộng và chọn tham gia vào dự án bạn quan tâm. Ví dụ: Tham gia vào dự án TeX
  4. Sau khi chọn tham gia dự án, bạn có thể vào từng dự án và chọn Đặt vấn đề mới (new issue). Ví dụ: Đặt câu hỏi ở dự án TeX
  5. Một số dự án còn cung cấp diễn đàn thông thường. Bạn có thể đặt câu hỏi ở đó nếu thích. Ví dụ: Diễn đàn của dự án TeX

Nếu có bất kỳ trở ngại nào, bạn hãy liên hệ với người quản trị hệ thống ở help{@}dragula{dot}org (bỏ đi các dấu ngoặc.)