This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Làm việc theo Dự án

Dự án là gì

Bạn đặt ra kế hoạch làm việc từ năm 2008 đến 2010, với các mục tiêu: lập gia đình, mua nhà, mua xe, viết một ứng dụng web để đời,... Các mục tiêu của bạn có thể cụ thể hóa bằng các vấn đề

 1. chuẩn bị năng lượng tài chính
 2. đổi qua một công việc mới với mức lương cao
 3. lập nhóm tìm ý tưởng cho ứng dụng web
 4. v.v...

Việc hoàn thành tất cả những vấn đề này, cũng những sự kiện phát sinh, sẽ giúp bạn đạt được kế hoạch 2008 - 2010. Như vậy, có thể coi đây là một dự án nhỏ của bạn:

 1. Tên dự án: Tôi giai đoạn 2008 - 20010
 2. Mục tiêu: hoàn thành các mục tiêu cá nhân cơ bản
 3. Vấn đề: (đã liệt kê ở trên)
 4. Phát triển: chính bạn
 5. Người dùng: những người thân

Ví dụ cho bạn thấy rằng, hầu hết kế hoạch có thể quy về dự án. Làm việc theo dự án giúp bạn quản lý được thời gian, theo dõi quá trình hình thành, phát triển của dự án, xử lý được mối quan hệ giữa những vấn đề khác nhau,... Đó là một cách làm việc khoa học, theo những đường lối chung. Freebox giúp bạn trong việc quản lý dự án.

Thành phần của dự án

Các đối tượng chính trong dự án như sau:

Kế hoạch Dự án có thể chia ra nhiều nhánh phát triển, mỗi nhánh lại chia ra từng giai đoạn. Các nhánh và giai đoạn có thể phát triển song song hoặc gối đầu nhau.
Vấn đề Vấn đề là máu của một dự án bất kỳ. Quá trình hình thành và phát triển dự án cũng là quá trình hình thành và giải quyết các vấn đề. Các vấn đề được chia thành ba loại cơ bản là Problem, Bug, Support,...
Tài liệu Các tài liệu thể hiện được dưới các hình thức khác nhau của trang Web, được chia thành: Tin tức, Blog, Wiki, Diễn đàn,...
Đội phát triển Những thành viên có nhiệm vụ đóng góp rõ ràng cho dự án, được phân các quyền vào công việc khác nhau
Người dùng Người sử dụng kết quả dự án, đưa ra các phản hồi và cần được hỗ trợ
 1. Trong hình vẽ ở bên, hình minh họa cho biết ProblemBug là những vấn đề liên quan mật thiết đến dự án. Giải quyết những vấn đề này sẽ có ích cho nhiều người. Khi sử dụng kết quả dự án, có thể phát sinh các vấn đề khác nhau ở phía người dùng. Những vấn đề mang tính cá nhân thuộc loại Support.
 2. Mỗi vấn đề có trạng thái (mới tạo, đang giải quyết, đã giải quyết xong), mức độ ưu tiên (khẩn cấp, từ từ,..), người thực hiện..., cho phép đặt ra kế hoạch giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, chi tiết, và nhờ đó đánh giá được kế hoạch chung của dự án
 3. Các kênh Tin tức, Blog được điều hành bởi một trong những người phát triển dự án, cho biết tình hình, trạng thái của dự án. Trong khi đó, phần wiki là sản phẩm chung của các thành viên. Tài liệu wiki đặc biệt quan trọng, là các tài liệu chuẩn, mà theo đó, thành viên có được các hướng dẫn chi tiết để đạt được các mục tiêu rõ ràng.
 4. Diễn đàn chỉ là phần nhỏ của của dự án, ở đó diễn ra các tranh luận, giải đáp cho các vấn đề mở, cần các ý kiến đa chiều. Diễn đàn hướng đến người sử dụng nhiều nhất.

Quá trình phát triển dự án

Quá trình phát triển của dự án có thể tóm tắt như sau

 1. Thành viên cốt cán trong đội phát triển đặt ra các mục tiêu, mục đích, kế hoạch của dự án
 2. Dựa vào đó, đội phát triển và thành viên cùng đặt ra nhiều vấn đề khác nhau cùng kế hoạch giải quyết. Vấn đề rất đa dạng. Việc viết tài liệu cho dự án cũng là một vấn đề.
 3. Thành viên và người dùng giải quyết vấn đề theo kế hoạch đã vạch ra
 4. Một số kết quả của dự án được công bố đến người dùng. Họ sẽ sử dụng và phản hồi, tìm kiếm hỗ trợ. Nhiều vấn đề mới sẽ phát sinh xuất phát từ nhu cầu của người dùng.
 5. Các vấn đề mới được phát sinh, đặt kế hoạch giải quyết,... có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung, khiến nó được điều chỉnh lại, bổ sung thêm các nhánh phát triển của dự án,...

Quản lý dự án với Freebox

Quản lý dự án về thực chất là quản lý việc phát sinh và giải quyết các vấn đề. Về vai trò và quyền của các thành viên, xem tại User Roles. Tại Rocky, có các công cụ hỗ trợ cho phép tạo, theo dõi, đặt kế hoạch giải quyết cho từng vấn đề của dự án, xây dựng diễn đàn trao đổi và tài liệu wiki,...

Người dùng

 1. Xác định vấn đề mình đang gặp
 2. Xác định loại của vấn đề
 3. Tìm kiếm trong kho lưu trữ thông tin về vấn đề mình đang gặp
 4. Nếu chưa có, Tạo vấn đề mới
 5. Hợp tác với độ phát triển để giải quyết vấn đề

Người phát triển

 1. Xác định vai trò, nhiệm vụ của mình trong dự án
 2. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề theo đúng tiến độ

Theo dõi dự án

Bạn nhận được email thông báo về các vấn đề liên quan đến bạn trong các dự án khác nhau. Thiết lập về các nhận email thông báo có ở trang cá nhân. Cách theo dõi đơn giản nhưng hữu hiệu khác là dùng RSS link.

Các hệ thống tương tự Freebox

Freeobx được xây dựng dựa vào công cụ quản lý dự án Redmine. Bạn có thể xem vài công cụ tương tự khác ở Rocky Friends.

projects-11.jpg (35.7 kB) , 08-11-2008 00:14

projects-11-thumb.jpg (12.6 kB) , 08-11-2008 00:14