This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

EXPORT

Apply Clear

Toggle_check # Category Subject Author Assigned to Created Updated Status
653 Bài Toán 01-04-2010 21:47 01-04-2010 22:22 Rejected
656 đạo hàm cấp cao phuoclh 01-04-2010 22:05 01-04-2010 22:26 Rejected
680 hình học 24-04-2010 10:01 24-04-2010 11:20 Rejected
678 hình học 24-04-2010 09:39 24-04-2010 11:21 Rejected
935 Giúp em bài này với( tổ hợp xác suất) Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] 09-11-2011 08:05 09-11-2011 08:25 Rejected
945 Tên của các ký hiệu để nhập vào Splendid Nguyễn [G] 04-12-2011 19:27 06-12-2011 18:13 New
942 abcdefg heok0ncUtE [G] 04-12-2011 19:12 07-12-2011 09:47 Closed
944 a wenny la [G] 04-12-2011 19:26 07-12-2011 09:49 Closed
948 Chứng minh P \(\ge\) 1 little_star [K] [G] 07-12-2011 12:04 08-12-2011 08:21 Rejected
949 Chứng minh P \(\ge\) 1 little_star [K] [G] 07-12-2011 12:05 08-12-2011 08:23 Rejected
943 tim tong cac so sau Vu [G] 04-12-2011 19:20 08-12-2011 21:18 New
941 A2điểm danh lào!!!! -General Poreotix- [G] 04-12-2011 19:04 14-12-2011 09:58 Closed
954 tính gần đúng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Quy Nho [G] 19-12-2011 09:15 20-12-2011 04:10 Rejected
953 tính gần đúng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Quy Nho [G] 19-12-2011 09:11 20-12-2011 04:12 Rejected
960 Tìm GTLN \(P=(a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3\) tanphu tanphu 02-01-2012 04:16 16-01-2012 05:37 Closed
662 - Linh tinh - MindManager phuoclh phuoclh 07-04-2010 04:31 06-05-2010 19:14 Assigned
691 - Linh tinh - Mindmanager nhom0411 phuoclh 12-05-2010 07:36 09-11-2011 09:39 Closed
939 - Linh tinh - giải quyết hộ em bài hoán vị, chỉnh hợp Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] tanphu 13-11-2011 19:52 14-11-2011 18:29 New
937 - Linh tinh - Quy định cách hỏi bài tanphu tanphu 09-11-2011 09:30 10-12-2011 07:17 Closed
828 Bất phương trình Bất phương trình tanthinh tanphu 19-01-2011 06:34 10-12-2011 07:48 Closed
652 Bất đẳng thức Chứng minh bất đẳng thức phuoclh 01-04-2010 19:57 09-04-2010 05:19 Closed
950 Bất đẳng thức Chứng minh P \(\le\) 1 little_star [K] [G] tanphu 07-12-2011 12:12 16-04-2012 01:50 Assigned
947 Dãy số - cấp số giai jup dj cac mon de a2 ak` Vu [G] tanphu 07-12-2011 08:48 10-12-2011 07:25 New
661 Giải tích - Đạo hàm tính đạo hàm phuoclh phuoclh 05-04-2010 09:55 23-04-2010 18:35 Assigned
682 Giải tích - Đạo hàm viết pt tiếp tuyến phuoclh 30-04-2010 04:39 30-04-2010 06:50 Closed
657 Giải tích - Đạo hàm Chứng minh đẳng thức chứa đạo hàm 01-04-2010 22:12 09-11-2011 09:34 Assigned
702 Giải tích - Đạo hàm Đạo hàm của hàm phân thức nghiemthinh38 16-06-2010 22:49 09-11-2011 09:36 Assigned
654 Giải tích - Đạo hàm Tính đạo hàm hợp phuoclh 01-04-2010 21:48 10-12-2011 07:07 Closed
677 Giải tích - Đạo hàm viết pt tiếp tuyến tanphu 22-04-2010 23:35 10-12-2011 07:09 Closed
632 Giới hạn - Liên tục Chứng minh phương trình có nghiệm tanphu tanphu 22-03-2010 10:42 02-04-2010 04:40 Closed
946 Hệ phương trình Giải hệ phương trình little_star [K] [G] tanphu 04-12-2011 23:52 10-12-2011 07:14 Closed
655 Hình học - Không gian Hình lập phương phuoclh 01-04-2010 21:50 09-11-2011 09:44 Closed
679 Hình học - Không gian hình học không gian tanphu 24-04-2010 10:01 10-12-2011 07:10 Closed
690 Hình học - Không gian Tính khoảng cách (hình không gian 11) zun phuoclh 10-05-2010 05:19 10-12-2011 07:40 Closed
955 Máy tính bỏ túi tính gần đúng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Quy Nho [G] tanphu 19-12-2011 09:23 25-12-2011 09:24 Closed
807 Phương trình có tham số Phương trình có tham số tanthinh tanphu 26-11-2010 10:05 10-12-2011 07:13 Closed
957 Phương trình lượng giác giải dùm em bài lượng giác khoa nguyễn [G] tanphu 25-12-2011 20:03 16-01-2012 05:36 Closed
959 Quy nạp Cm=quy nap \(1+ \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{2^n-1}<n\) Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] tanphu 30-12-2011 06:45 16-01-2012 05:36 Closed
696 Số học chỉ em cách giải !!! bum 30-05-2010 23:28 01-06-2010 08:44 Rejected
697 Số học chỉ em cách giải !!! bum phuoclh 30-05-2010 23:49 09-11-2011 09:22 Closed
936 Đại số - Tổ hợp Giúp em bài này với( tổ hợp xác suất)! Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] tanphu 09-11-2011 08:08 14-11-2011 18:31 Closed
932 Đại số - Tổ hợp Không hiểu đề( Tìm Max{ai,i=1,9}) Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] tanphu 04-11-2011 11:32 14-11-2011 18:32 Closed
934 Đại số - Tổ hợp Bài này bị sai chỗ nào?(tổ hợp) Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] tanphu 04-11-2011 22:30 10-12-2011 07:11 Closed
987 Đại số - Tổ hợp To hop, chinh hop HyVong phuoclh 06-10-2012 08:32 25-10-2012 06:51 New

(1-44/44)