This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

BoundingBox là gì

Khi chèn hình bằng lệnh \includegraphics với các loại ảnh PostScript (eps, ps, pdf) ta thường cung cấp cho LaTeX bounding box của hình đó, nhờ đó giúp LaTeX phân phối một lượng khoảng trắng (không gian) vừa vặn để chèn hình vào. Với một số dạng hình, nếu biên dịch mà không chỉ ra bounding box, ví dụ khi dịch ở chế độ DVI nhưng dùng hình PDF, sẽ phát sinh ra lỗi không xác định được kích thước hình.

Trong bài viết dưới đây, ta sẽ viết tắt bb thay cho BoundingBox

Cách xác định Bounding Box

Giả sử bạn có file ảnh PostScript (không phân biệt là định dạng nào) tên là picture thì hãy dùng GSView để mở nó ra, thông thường hình ảnh chỉ chiếm một phần của tờ giấy, bạn xác định khung hình muốn chèn (tức là hình chữ nhật chứa vừa vặn hình ảnh hay chỉ một phần của hình mà bạn muốn đưa vào, không phải là toàn bộ tờ giấy) và xác định tọa độ của góc dưới bên trái (x1,y1) và góc phải bên trên (x2,y2) của khung hình đó bằng cách chỉ chuột vào các điểm đó và xem các giá trị tọa độ bên dưới status bar.

Chèn hình với Boundingbox

Cách 1

Chỉ muốn các giá trị bounding box có tác dụng để LaTeX phân phối khoảng trắng, còn hình ảnh vẫn xuất hiện không thiếu thứ gì (cho dù bạn chỉ chọn một phần hình ảnh), dùng lệnh

\includegraphics[bb=x1 y1 x2 y2]{picture}

Cách 2

Nếu bạn chỉ muốn chèn đúng phần hình ảnh mà bạn chọn, những phần khác không thấy được, dùng lệnh

\includegraphics[bb=x1 y1 x2 y2,clip=true]{picture}

(tùy chọn clip=true ý nói cho phép cắt bỏ bớt đi những phần hình vẽ ở ngoài phạm vi bb mà bạn chọn).

Cách 3

Đặc biệt áp dụng cho các dạng hình jpg, png, pdf. Từ dấu nhắc của Shell chạy chương trình ebb như sau đây

ebb foobar.jpg

với foobar.jpg là hình vẽ cần lấy bounding box. Khi đó, một tập tin được tạo ra là foobar.bb. Với tập tin này, có hai cách xử lý.
  1. Một là mở tập tin ra và lấy thông số về bb bounding box, và thực hiện việc nạp hình như ở trên.
  2. Thứ hai, một khi tập tin foobar.bb đã có, bạn có thể nạp hình đơn giản như sau đây:
\includegraphics[...]{picture}

trong đó, bạn không cần chỉ phần bb=... khi gọi lệnh \includegraphics ( các tham số khác vẫn có hiệu lực ).

Tài liệu. Ghi chú

  1. Chèn hình với gói graphicx
  2. Trang wiki này do Nguyễn Phi Hùng đóng góp lại trang wiki cũ của ViệtTUG, ngày 4 tháng 7 năm 2006