This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chế độ dòng lệnh ở Windows

Người dùng Windows đều quen thuộc với việc dùng chuột để điều khiển các chương trình.

Nhưng có một lớp các chương trình không có liên quan gì đến con chuột cả, và do đó, không thân thiện. Thực tế thì tại Việt Nam, các chương trình tin học căn bản (cấp độ A hiện hành) đều giới thiệu về các chương trình như vậy, nhưng người học tin học có thể cho đấy là phần không quan trọng mà bỏ qua. Ví dụ như bộ soạn thảo Borland C, các chương trình nội trú của DOS, trình quản lý Norton Commander,...

Command.com có thể hiểu là nền tảng, là môi trường để chạy các chương trình đó. Người dùng TeX sớm hay muộn phải làm quen với command.com, mới có thể sử dụng các tiện ích liên quan đến TeX

Khởi động Command.com

Trong Windows 98, Windows Me, từ Start Menu, chọn Run, rồi gõ vào command.com, trong khi với các Windows 2000, XP, NT, ... , bạn gõ vào cmd. Sau đó, nhấn Enter và một cửa sổ đen thui hiện ra.

Nếu đang dùng Windows XP, Windows NT,... bạn có thể chạy cmd.exe là bản cải tiến của command.com

Các lệnh cơ bản

Hai lệnh hay gặp là chuyển thư mục và liệt kê các tập tin

Khi mới khởi động command.com/cmd, thường thì dấu nhắc hiện ra cho biết bạn đang ở ổ đĩa C: ; để chuyển đến thư mục D:\my tex chẳng hạn, bạn gõ vào các dòng sau, theo sau mỗi dòng là phím nhấn Enter:

D:
cd "d:\my tex" 

Dấu nháy kép là quan trọng, khi thư mục bạn muốn chuyển đến có chứa khoảng trắng. Có một mẹo nhỏ, là dùng phím TAB: tại dấu nhắc của command.com, bạn gõ cd d:\my rồi sau đó nhấn tiếp phím TAB. Khi đó, các thư mục, tập tin bắt đầu là my sẽ hiện ra để bạn chọn. Nếu bạn chưa hình dung ra, hãy thực hành!

Muốn chuyển đến thư mục mẹ, gõ vào

cd ..

Để liệt kê các tập tin có trong thư mục hiện hành, bạn gõ vào

dir

Thực thi một chương trình

Muốn thực thi một chương trình ví dụ epstopdf bạn chỉ việc gõ tên chương trình đó vào sau dấu nhắc của CommandCom và nhấn Enter. Tất nhiên, đó là những chương trình được nhận biết bởi CommandCom, bao gồm các chương trình (có phần mở rộng .com hoặc .exe) nằm trong thư mục hiện tại và trong các thư mục được khai báo trong biến môi trường PATH của windows.

Cách đơn giản nhất, là chép chương trình đó vào thư mục c:\windows.

Tuy nhiên, việc can thiệp vào C:\windows là hết sức không an toàn. Vì thế, ta nên đặt các chương trình thường dùng vào một thư mục khác, có trong khai báo PATH, an toàn hơn. Ví dụ, đối với người dùng MikTeX thì thư mục ...\texmf\miktex\bin là một thư mục "đạt yêu cầu". Nên nhớ rằng, bộ cài đặt mặc định của MiKTeX đã giúp bạn thêm thư mục này vào biến môi trường rùi!

Command và Virus

Có một loại virus nhiễm vào máy cài hệ thống Windows, ảnh hưởng đến việc dùng CommandCom: khi chạy chương trình Regedit để thay đổi registry của WIndows, hoặc khi chạy CommandCom, máy sẽ tự động khởi động lại. Nếu bạn gặp phải tình huống này, hãy nhanh chóng quét virus cho máy tính!

Tham khảo thêm

Bạn có thể trên mạng, và có thể bắt đầu từ http://en.wikipedia.org/wiki/command.com hoặc http://en.wikipedia.org/wiki/cmd.exe