This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Phần mềm FastStone Image Viewer xem, đổi tên, hoặc đổi đuôi một số file

Giới thiệu.

  • Đây là phần mềm miễn phí!
  • Cho phép ta xem, đổi tên, hoặc đổi đuôi hàng loạt file (nhất là các file được tạo bởi chương trình Beneton Movie GIF hoặc GifSplitter ).
  • Địa chỉ tải: bạn có thể tải theo link sau: [[http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm]].

Mình mong đợi gì từ phần mềm này.

  • Khi dùng chương trình Beneton Movie GIF hoặc GifSplitter chỉ split thành đuôi GIF hoặc BMP ( ít ỏi quá! ). Thực tế, mình thường dùng file ảnh JPG, PDF, hoặc PNG để chèn vào văn bản TEX, và biên dịch bằng pdflatex mà!
  • Mình rất muốn đổi tên file hàng loạt (hiển nhiên phải được sắp xếp theo thứ tự mình mong muốn, chẳng hạn: mypic001.png, mypic002.png, ...). Lí do, (mình mong muốn hình động GIF khi được split thành các hình con thì phải được sắp theo thứ tự để dễ làm việc)

Một số chú ý.

  • Sau khi đã cài đặt thành công. Bạn chú ý kĩ các phím F3 (đổi định dạng) và F4 (đổi tên file nha). Đó chính là các phím tắt của chương trình.
  • Chúc thành công.