This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

HKA - Tạo dấu chấm tổ ong trong bảng mục lục

Mô tả

Bố trí các dấu chấm của bảng Mục lục thành mạng lưới "tổ ong", nhìn vào trông như các hình lục giác đều đặn, theo hai phương 60 độ và 120 độ, thay vì cách bố trí "chẵn-lẽ" theo kiểu thông thường theo hai phương 0 độ và 90 độ.

Ý tưởng và thực hiện bố trí các dấu chấm trong bảng Mục lục như vậy đã được Ngài D. Knuth thực hiện trong cuốn sách texbook nổi tiếng. Kỳ Anh chép lại đoạn mã nguồn này và sắp xếp thành gói để dùng trong LaTeX.

Cách dùng

Tải về gói ở địa chỉ hka_fancy_dotted_toc_line.sty (phiên bản đầu tiên). Có thể đặt trong thư mục chứa tài liệu TeX hoặc thư mục TeXMF.

Nạp gói bằng lệnh \usepackage{hka_fancy_dotted_toc_line}.

Ví dụ