This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Dịch vụ lưu giữ hình ảnh miễn phí ImagesHack

Nếu bạn muốn cung cấp nhanh một hình ảnh để minh họa cho ý của bạn, bạn có thể sử dụng dịch vụ host hình ảnh miễn phí: http://imageshack.us/

Các bước thực hiện như sau:

  1. chuẩn bị hình của bạn, ví dụ 15ws1.jpg
  2. ở trang chủ của imagesHack bạn chọn nút browser và trỏ tới hình ảnh của bạn
  3. chọn nút Host It!
  4. chờ một xíu, bạn sẽ thấy ImagesHack cung cấp một vài cái link, và một vài hình ảnh... hãy lưu ý đến phần sau
  5. hãy chép liên kết trực tiếp và cung cấp cho diễn đàn, ví dụ: http://img126.imageshack.us/img126/1131/0550yw.th.jpg
  6. Nếu bạn có thắc mắc khác, có thể hỏi ở diễn đàn

Tải lên ở trang VietTUG

Từ sau khi chuyển qua hosting mới, trang ViệtTUG cho phép bạn tải tập tin đính kèm theo mỗi bài viết ở diễn đàn, vấn đề,... Dung lượng tối đa của mỗi tập tin được ở cạnh phần hỗ trợ tải lên, và có thể là 2MB (ngày 30/5/2009) hoặc giá trị khác tùy thời điểm.

Do sự hạn chế của hosting, việc tải tập tin lên server cần phải được cân nhắc; chỉ nên tải tập tin lên server nếu điều đó thật sự cần thiết. Cảm ơn bạn.