This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hỗ trợ font cỡ 13 với lyk-z13

Mặc dù có thể sử dụng extsizes để thu được tài liệu với font 13, nhưng texer cung cấp một workaround giúp cho việc có được font 13 hết sức đơn giản và nhanh chóng, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu thông thường về font cỡ 13

Cài đặt. Sử dụng

  1. Tải về: http://download.viettug.org/index.php?files=lyk-z13
  2. Xả nén để có tập tin lyk-z13.sty
  3. Cài gói này vào hệ thống của bạn, hay chép tập tin lyk-z13.sty vào thư mục chứa lụân văn,
  4. và dùng như sau
\documentclass[12pt]{report}
% ...
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{lyk-z13}
% ...

Ghi chú. Liên kết

  1. Tập tin lyk-z13.sty có nội dung dựa trên scaled.tex được viết bởi texer; KyAnh tinh chỉnh lại cho scaled.tex và đổi tên, với dự định đưa vào dự án vnthesis.
  2. Trao đổi tại ViệtTUG
  3. Gói extsizes hỗ trợ font cỡ lớn
  4. Dùng font cỡ lớn với VnTeX