This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

METAPOST

Các tài liệu tham khảo thêm:

  1. Métapost exemples (các ví dụ trực quan, có mã lệnh kề bên)
  2. MetaPOST Tutorial (những bài hướng dẫn rất chi tiết)
  3. Sử dụng MetaPOST

Còn nhiều tài liệu khác nữa ở đây nhưng theo mình hai tài liêu trên là dễ hiểu nhất.