This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chương trình quản lý gói của MiKTeX

mpm là chương trình quản lý của MiKTeX. Điểm mạnh của chương trình này là nhận dạng được các gói còn thiếu trong quá trình biên dịch tài liệu và cho phép cài đặt tức thì (on-the-fly).

Tuy nhiên, mpm không xác định được sự phụ thuộc giữa các gói. Do đó, thay vì cài đặt 10 gói một lần, có thể xảy ra tình huống phải cài đặt 10 lần riêng biệt cho 10 gói.

Chạy chương trình

Bạn có thể chạy chương trình này từ menu Run của Windows nếu MiKTeX đã cài đúng cách trên máy của bạn.

Đổi nguồn cài đặt thay đổi

mpm cho phép chọn nguồn cài đặt các gói: từ CD ROM, từ một thư mục trên ổ cứng hoặc từ Internet.

Ví dụ, để chọn nguồn cài đặt cho Internet, bạn tiến hành như sau:

  1. Nối mạng cho máy tính
  2. Chọn Menu Repository
  3. Chọn Menu Change Package Repository (đổi nguồn cài đặt)
  4. Chọn Packages shall be installed from the Internet
  5. Sau khi nhấn Next, chờ một xíu, sẽ có danh sách các nguồn từ Úc, Anh, Mỹ,...
  6. Chọn nguồn của nước nào gần với bạn (Ví dụ, Úc, Hồng Kông,...)
  7. Nhấn OK và chờ cho việc đồng bộ thông tin hoàn tất