This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Công thức Toán trên web

Bài viết giới thiệu tổng quan về các phương án tạo công thức Toán trên Web

  1. giải pháp server-based: mimetex, mathtex, latex render
  2. giải pháp browser-based: jsMath, MathML

Bài này được K.A báo cáo tại Offline 2 (23/8/2009) và được trích công bố lại để mọi người tham khảo; bài này có ích cho tất cả những ai phải thực hiện khâu kỹ thuật cho các trang web có các công thức.

Tải về: http://viettug.org/attachments/download/240/kyanh_monw.pdf

Chú ý: Vui lòng đọc kỹ thông tin về bản quyền trong trang đầu tiên của tài liệu trên.