This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thành viên tham dự Offline 2

Tổ chức

 1. Dr. Nguyễn Thái Sơn
 2. Huỳnh Kỳ Anh (phụ trách chung)
 3. Đoan Hiền (tổ chức)

Báo cáo viên

 1. Lâm Hữu Phước
 2. Phan Tấn Phú
 3. Huỳnh Kỳ Anh
 4. Âu Bửu Long

Thính giả

 1. Phạm Thị Trung Thu (toán)
 2. Phan Lê Anh Nhật (toán)
 3. Phạm Mộng Bảo
 4. Mai Văn Duy (toán 1a)
 5. Nguyễn Thị Hưong (toán 1a)
 6. Phan Phương Dung (toán 2a)
 7. Lưu Thế Phương (tin 2c)
 8. Trần Thị Hiếu Nghĩa (toán 3a)
 9. Nguyễn Thị Ngọc Minh (toán 3a)
 10. Huỳnh Thị Hồng Loan (toán 4bd)
 11. Phạm Thị Khánh Chi (toán 4bd)
 12. Lê Thị Hồng Nhung (toán 4bd)
 13. Lê Thị Lan Xuân (tin)
 14. Nguyễn Minh Hoàng (ĐH CN)
 15. Vũ Đức Phú (toán 3b)
 16. Nguyễn An (http://saigonlug.org)
 17. Mai Phương (http://www.facebook.com/profile.php?id=1490821859)
 18. Lê Đăng Tuấn
 19. Lê Đình Huy
 20. Nguyễn Duy Thành
 21. Phạm Anh Quang
 22. Mai Thế Tiến
 23. Nguyễn Kim Yến
 24. Nguyễn Anh Thy
 25. Thái Minh Đức
 26. Thái Phú Khánh Hòa