This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Các chủ đề của Offline3

  1. Chủ đề trọng tâm của Offline3 là các vấn đề liên quan tới Hình ảnh và xử lý hình ảnh.
  2. "Call for papers" có ở http://viettug.org/news/152 hay Offline3 Call for papers. Tuy nhiên, kể từ ngày 3/5/2010, ViệtTUG tạm dừng đăng ký các chủ đề mới. Các chủ đề dưới đây có thể thay đổi theo ý của từng tác giả.
  3. Để viết bài cho Offline3, bạn cần theo dõi một số khuyến cáo ở Offline3 Article Format.
  4. Nếu bạn có đề nghị hoặc ý kiến nào khác, vui lòng góp ý ở #610.
STT Tác giả Chủ đề Nhóm Ghi chú
1/03 tanphu Tạo hình chuyển động trong PDF với TeX graphicx
2/05 gialuan Công thức, sơ đồ Hoá học với TeX graphicx #610 (note 9)
3/06 z Gnuplot, Graphviz căn bản và ứng dụng graphicx
4/07 z xử lý hình ảnh bằng ImageMagick và webtool graphicx
5/10 anhnhat88 Giới thiệu, so sánh các editor system #610 (note 16)
6/13 z Sử dụng trang web ViệtTUG.org system
7/14 TVT (facebook) ConTeXt system, graphicx
8/15 [email protected] Tùy biến, kiến tạo ảnh (eps) Toán qua một số editor graphicx #610 (note 7)
9/17 phucluoi Giới thiệu Asymptote graphicx #610 (#note 11)