This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Trình diễn với powerdot

Giới thiệu

Lớp powerdot cung cấp khả năng tạo trình diễn dễ dàng, chuyên nghiệp. Lớp được thiết kế để việc thiết kế trình diễn trở nên đơn giản nhất có thể, nhờ đó bạn không phải tốn thời gian với các yếu tố kỹ thuật. Tất nhiên, bạn phải có các kiến thức cơ bản về LaTeX.

powerdot dùng kết quả PDF để trình diễn, và tài liệu được biên dịch thông qua con đường tex => dvi => ps => pdf

Lớp được xây dựng nhờ mở rộng lớp prosper và gói HAprosper. Gói HAprosper có mục đích ban đầu là mở rộng và khắc phục vài lỗi, nhược điểm của lớp prosper. Thật không may, không phải mọi nhược điểm của propser đều có thể khắc phục được. Chính vì lý do này, một dự án mới ra đời nhằm thay thế cho cả prosperHAprosper. Bạn đang đọc tài liệu về chính dự án đó ;)

Tác giả của Powerdot là Hendri Adriaens, sinh ngày 25/8/1979 tại Hà Lan. Trang web của tác giả có tại: http://stuwww.uvt.nl/~hendri/∞

Cài đặt

Cài đặt đơn giản

Gói cho VnMiK

Các gói phụ thuộc

Sử dụng

Ví dụ đơn giản

Thiết lập cho trình diễn

Vấn đề với các bộ đếm

Tạo kiểu dáng mới

Các hiệu ứng