This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Buổi học TeX ngày 8/10/2008

Intro

 • Địa điểm: phòng I203 đại học sư phạm
 • Thời gian: 6pm - 8pm
 • Hướng dẫn: KyAnh
 • Nội dung:
  • Tóm tắt về buổi học TeXClass1
  • Xác định lại tinh thần, thời gian làm việc
   • Sinh viên tự học tập the0 hướng dẫn của giáo viên
   • Học những điều rất căn bản để sau này tự tìm đường đi
  • Tóm tắt nội dung TeXClass2
   • Tiếp tục tìm hiểu Word: nguyên lý làm việc WYSIWYG
   • Các nguyên lý WYSIWYG, WYSIWYM, WYMIWYG
   • Các thành phần của tài liệu
   • Quy trình soạn tài liệu
   • Thế nào là tài liệu đẹp

Nội dung

Nguyên lý làm việc WYSIWYG

 • Thuật toán ưu tiên cho tốc độ, do đó, giảm đi chất lượng
 • Yêu cầu đồng thời hiệu chỉnh về nội dung và hình thức theo phương pháp trực quan

So sánh với các nguyên lý khác

 • Tính dễ sử dụng
 • Tính cấu trúc của tài liệu

Các loại tài liệu

 • Lá đơn xin phép
 • Thư viết chobạn
 • Email gửi cho thầy, cô, bạn bè
 • Bài báo để gửi tạp chí
 • Bài luận, sáng kiến kinh nghiệm
 • Sách (xuất bản)
 • Bài giảng, giáo án
 • Bài tập, bài kiểm tra
 • Tiểu luận, luận văn

Các thành phần của tài liệu

 • Nguồn gốc, xuất xứ
 • Tác giả. Vấn đề bản quyền.
 • Tài liệu tham khảo
 • Lời nói đầu
 • Chỉ mục (index)
 • Nội dung:
  • Tiêu đề
  • Tóm tắt nội dung, mô tả mục đích
  • Chương, mục: nội dung chính

Kết thúc

 • Thực hành: sử dụng các Heading trong MsWord
 • Bài tập: Tự đặt ra các quy tắc để soạn thảo văn bản Word và soạn thảo tài liệu Toán

Tài liệu