This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Buổi học TeX ngày 10/10/2008

Intro

 • Địa điểm: phòng I203, đại học Sư phạm
 • Thời gian: 6pm - 8pm
 • Hướng dẫn: KyAnh
 • Nội dung:
  • Tóm tắt TeXBasic 200810 Step 2, TeXBasic 200810 Step 1 (keynotes)
   • TeXClass1: có nhiều cách để có tài liệu, word không phải là phương án duy nhất
   • TeXClass2: làm việc với TeX là làm việc với cấu trúc tài liệu
  • Tóm tắt nội dung
   • Bên trong nội dung của bài giảng, luận văn: định lý, định nghĩa
   • Quy trình biên soạn tài liệu (bài giảng, luận văn)
   • Phân chia thư mục, tập tin theo cấu trúc tài liệu
   • Chương trình trộn tập tin Word với nhau (MsWordMerge)
   • Tài liệu đẹp. Một số cách biểu diễn công thức Toán đẹp

Nội dung

Bài tập thực hành

phân chia tập tin theo cấu trúc chương mục

Quy trình biên soạn tài liệu

(đối với luận văn 30 trang trở lên)

 • Phác thảo mục đích trọng tâm
 • Giải quyết bài toán trọng tâm. Trong giai đoạn này không nghĩ đến việc trình bày**
 • Bắt đầu trình bày nội dung khi các ý tưởng đã "chín"
  • Phân chia nội dung thành các chủ đề
  • Phân chia tập tin tương ứng với từng chủ đề
  • Bắt đầu thực hiện nội dung cho từng phần
 • Gõ luận văn
 • Chỉnh lỗi chính tả
 • Chỉnh định dạng
  • Phác thảo ý tưởng về bản in (cách bố trí hình ảnh, các quy định,...)
  • Ghi ra giấy tất cả các yêu cầu về định dạng
  • Nếu thành thạo, việc chỉnh định dạng có thể làm trước

Thế nào là tài liệu đẹp

 • Đẹp về nội dung
 • Đẹp về hình thức
 • Một số yêu cầu chung
  • Đúng chính tả. Tiếng Việt thực hành
  • Ý tưởng nhất quán
  • Cách trình bày nhất quán

Một số ví dụ

 • Trình bày một đề thi tuyển sinh trong MsWord
 • Cách trình bày công thức toán cho đẹp

MsWord dành cho người dùng có kinh nghiệm

 • Header, templates
 • Mục lục
 • Footnote
 • Tham khảo chéo
 • MathType equation

Kết thúc

 • Chuẩn bị cho bài kiểm tra số 1
 • Thực hiện phản hồi vào trang wiki

Tài liệu tham khảo