This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Buổi học TeX ngày 13/10/2008

Thông báo

Tin mới nhất là thầy KyAnh bị ốm và không cài đặt kịp hệ thống để các bạn thực hành.
Một số câu hỏi và trả lời thầy ghi lại ở cuối viết này. Các em tranh thủ xem.

Hẹn gặp lại vào thứ Tư (14/10/2008)

Intro

 • Địa điểm: phòng I203, đại học Sư Phạm
 • Thời gian: 6pm - 8pm
 • Nội dung:
  • Tóm tắt, kiểm tra về các bài cũ: Step 1, Step 2, Step 3
  • Trả lời lại câu hỏi: thế nào là tài liệu đẹp?
  • Học TeX căn bản
  • Đề nghị: thử dùng LyX

Nội dung (tóm tắt)

Cài đặt TeXMaker

 • Tải về http://something/texmaker.zip (9.5MB)
 • Xả nén vào thư mục C:\ (recommended) hoặc D:\
 • Chạy texmaker từ trong thu mục thu được
 • Mở tập tin test.tex từ texmaker

Nguyên lý làm việc

 • Tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt đơn giản nhất
 • Quá trình (thông) dịch tài liệu: tài liệu tex => kết quả dvi, pdf
 • Cấu trúc tài liệu (cái nhìn đơn giản)
 • Lệnh (command và macro), môi trường
 • Lớp, gói. Các nạp gói, lớp và cách truyền tham số
 • Vài ký tự đặc biệt:
  • khoảng trắng :
  • dấu xuống dòng \par, ENTER:
  • dấu gạch ngược \:
  • dấu chú thích %:
  • dấu gạch chân _:
  • dấu mũ ^:
  • dấu a còng @:

Làm việc với các cấu trúc

 • Lớp article với \section, \subsection, \tableofcontents (cấu trúc chương mục)
 • Công thức toán riêng dòng và chung dòng
 • Công thức toán với $$...$$, $...$. Sự lựa chọn giữa hai loại công thức này
 • Vài mẹo trình bày: phân số, con số (5$5$)
 • Một bài tập kiểm tra với gói ntheorem

Cấu trúc "bài tập"

\documentclass{article}
\usepackage{ntheorem}

\theoremstyle{break}
\theoremseparator{:}
\newtheorem{bai}{Bai tap}

\begin{document}
\begin{bai}
 nội dung bài tập ở đây
\end{bai}
\end{document}

Kết thúc

 • Bài tập về nhà: thực hiện đề thi tuyển sinh đại học hoặc bài tập kiểm tra.
 • Thực hành sử dụng gói ntheorem.
 • Hướng dẫn: sử dụng môi trường verbatim cho phần dầu và cuối tài liệu

Tài liệu tham khảo

Câu hỏi và trở ngại của sinh viên (ghi lại)

 1. Tại sao công thức toán để ở giữa
  • Có thể đặt bên trái, phải. Nhưng ở giữa sẽ mang lại cảm giác cân đối, rõ ràng
 2. Môi trường equation dùng bên trong cùng, có thể chứa môi trường câu không?
  • Môi trường Câu có thể chứa môi truờng equation. Ngược lại thì không
 3. Cặp $$...$$ có giống với \begin{equation}...\end{equation} không?
  • Bạn thử xem? Chúng khác nhau rất nhiều
 4. Thứ tự các lệnh của gói ntheorem có quan trọng không?
  • Lệnh \newtheorem phải đặt sau các lệnh như \theoremseparator, \theoremstyle
 5. Tại sao nạp thêm gói ntheorem? Khi nào thì nạp gói này?
  • Làm một cách bánh ta cần bột, đường. Mỗi loại bánh có yêu cầu khác nhau
  • Gói ntheorem được dùng để biểu diễn cấu trúc: Câu, Bài tập, Định lý,..
 6. Tại sao có mạng mới dùng được? Về nhà thì làm sao?
  • Để giảm công việc của bạn. Vì cài đặt TeX khá phức tạp.
  • Học để chơi, chơi để học. Bạn hãy tranh thủ học và hỏi trên lớp. Về nhà chỉ cần nhớ lại là ok :)
  • Việc cung cấp đĩa cho sinh viên: thầy Vinh đang tiến hành làm đĩa gửi các bạn. Be patient
 7. Làm thế nào để đổi định dạng cho chương mục? (tô đậm, nghiêng?)
  • Có các gói hỗ trợ rất tốt việc này và ta sẽ nghiên cứu sau
  • Trước mắt, hãy lo cho cấu trúc của tài liệu
 8. Dấu \Sigma làm sao mà nhỏ xíu? Sao phải thay bằng lệnh \sum?
  • Đọc là \Sigma, nhưng ta dùng dấu đó để chỉ một tổng. Vậy thì \sum là chính xác hơn
  • Note: Lệnh \sum chứ không phải là \Sum
 9. Làm thế nào để lưu tài liệu TeX lại sau khi thực hành?
  • Bạn thử dùng USB để lưu lại. Hệ thống phòng máy thực hành không cho phép sinh viên lưu lại tài liệu sau khi thực hành
 10. Làm thế nào để xuống dòng?
  • Có thể dùng một dòng trắng hoặc lệnh \par, hoặc lệnh \\
 11. Làm thế nào để xuống hai dòng?
  • Bạn có thể dùng hai lần \\ (tức là dùng \\\\). Tuy nhiên, hạn chế tối đa việc này. Trong bản in ra ta không phân biệt được là ta đã xuống hai dòng hoặc ba dòng (người dùng Word, hãy trả lời xem!)
  • Thay vào đó, hãy dùng \medskip, \bigskip, \medskip\medskip,...
  • RULE: không dùng quá hai lần \\ liên tiếp