This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài đặt Texlive Offline trên Linux

Viết bởi tanphu ngày 8/8/2010

Hướng dẫn này tương đối chi tiết để người mới làm quen với Linux có thể tự thực hiện được. Cách làm này đã thành công trên Ubuntu, trên bản Linux khác ý tưởng cũng tương tự. Cách cài đặt này sẽ cài bộ Texlive full lên đĩa cứng, giúp tránh được việc thiếu gói khi biên dịch TeX sau này.

1. Chuẩn bị nguồn cài đặt

 1. Vào địa chỉ này tải tập tin texlive2009-20091107.iso.xz (khoảng 1.4G) và lưu trong Desktop, đường dẫn tập tin này sẽ là ~/Desktop/texlive2009-20091107.iso.xz. Lưu ý, trong đường dẫn, kí tự ~ có nghĩa là thư mục /home/user_name với user_name là tên user đang sử dụng máy.
 2. Mở Terminal và di chuyển đến thư mục Desktop bằng lệnh
  cd ~/Desktop
  
 3. Giải nén tập tin texlive2009-20091107.iso.xz để được tập tin texlive2009-20091107.iso (khoảng 2.9G) bằng lệnh:
  xz -dk texlive2009-20091107.iso.xz
  

  Chờ cho đến khi giải nén xong. Nếu có thông báo lỗi chưa có công cụ giải nén thì cài gói xz-utils bằng lệnh (đối với Ubuntu):
  sudo apt-get install xz-utils
  

  Đến đây ta thu được tập tin texlive2009-20091107.iso đặt trong thư mục ~/Desktop

2. Mount tập tin iso vào một thư mục tạm

 1. Tạo thư mục tạm ~/Desktop/texlivecd
  mkdir ~/Desktop/texlivecd
  
 2. Mount tập tin iso vào thư mục này
  sudo mount -o loop -t iso9660 ~/Desktop/texlive2009-20091107.iso ~/Desktop/texlivecd
  

3. Cài đặt vào đĩa cứng

cd ~/Desktop/texlivecd
sudo ./install-tl

Khi được hỏi, hãy nhập I và Enter để cài đặt, chờ một chút cho đến khi xong.

4. Thêm đường dẫn vào hệ thống

Dùng gedit, tạo file /etc/profile.d/texlive.sh bằng lệnh:

sudo gedit /etc/profile.d/texlive.sh

Copy toàn bộ nội dung sau vào cửa sổ gedit, lưu lại và thoát (Ctrl-S và Ctrl-Q)

export PATH=$PATH:/usr/local/texlive/2009/bin/i386-linux
export MANPATH=$MANPATH:/usr/local/texlive/2009/texmf/doc/man
sudo chmod 755 /etc/profile.d/texlive.sh

Khởi động lại máy tính.

Kiểm tra đường dẫn vừa thêm đã có trong hệ thống chưa.

echo $PATH

Nếu thấy có đoạn /usr/local/texlive/2009/bin/i386-linux hiện ra là được.

Việc cuối cùng phải làm là thưởng thức thành quả!