This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hướng dẫn gỡ lỗi

Giới thiệu

Người dùng Ms. Word có thể không hài lòng về các lỗi trong tài liệu, nhưng khi biên soạn tài liệu thì họ không hề vướng lỗi. Từ em bé cho đến người già đều có thể sử dụng Ms. Word chỉ sau vài đường cơ bản!

Nhưng người dùng TeX thì vất vả hơn nhiều. Do tính chặt chẽ của mã nguồn tài liệu, một chút sơ sót tí tẹo sẽ khiến bạn hoàn toàn không biên dịch được tài liệu. Thật may mắn nếu qua các thông báo từ bộ biên dịch, bạn xác định được nguyên nhân. Nhưng trong phần lớn trường hợp, đặc biệt khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cảm thấy bất lực và thất vọng vì không thể đi tiếp trong quá trình biên soạn.

Tài liệu này giúp bạn xử lý các tình huống lỗi cơ bản khi làm việc với TeX.

Các bước thực hiện

Dưới đây là các bước thực hiện. Nếu thành công ở bước nào thì bạn không cần quan tâm tới các bước tiếp theo.

  1. Tự xác định và gỡ lỗi qua thông báo của TeX
  2. Xóa toàn bộ các tập tin tạm sinh ra bởi TeX (các tập tin .aux, .log, .thm, .bm,...) và biên dịch lại tài liệu.
  3. Chọn chế độ biên dịch phù hợp
  4. Tìm kiếm sự giúp đỡ trên diễn đàn

Một số lỗi thường gặp

  1. Editor không hiển thị đúng font
  2. Biên dịch không được tài liệu tiếng Việt
  3. Biên dịch được tài liệu tiếng Việt nhưng không đọc được kết quả
  4. Biên dịch được tài liệu ở máy này nhưng không thể biên dịch được ở máy khác