This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnMiK, bộ phân phối MiKTeX cho người Việt

Tại sao VnMiK

Hình vẽ minh họa:
 1. {{file(63/ReadMe.png:Giải thích về VnMiK 4.1.0)}}
 2. {{file(37/project_map.jpeg:Các thành phần của VnMiK)}}
Để làm việc với TeX, bạn cần cài đặt ít nhất các thành phần sau
 1. Hệ thống TeX, ví dụ MiKTeX
 2. Chương trình soạn thảo để làm việc với tài liệu .tex
 3. Các trình xem để theo dõi kết quả (dạng .pdf, .dvi, .ps,...)
 4. Các gói hỗ trợ tiếng Việt (không phải chỉ gồm VnTeX)

Thay vì mất thời gian làm đi làm lại các thao tác trên, VnMiK giúp bạn có được ngay tất cả với chỉ vài bước đơn giản.

VnMiK thích hợp nếu bạn đang muốn học TeX nhưng chưa biết gì về TeX.

Do tương thích hoàn toàn với MiKTeX, nên VnMiK cũng thích hợp với những ai là người dùng MiKTeX kinh nghiệm.

Tính năng cơ bản

 1. Tương thích hoàn toàn với MiKTeX
 2. Thao tác ít nhất để có thể biên dịch được tài liệu TeX đầu tiên
 3. Hỗ trợ gói tiếng Việt
 4. Hỗ trợ gói khó cài đặt: powerdot, gaster, tablor,...
 5. Hỗ trợ nhiều trình soạn thảo khác nhau dưới dạng gói
 6. Cài đặt không cần khởi động hoặc log off (từ VnMiK 4.1.0)
 7. Cài đặt trên một máy và chuyển sang sử dụng ở máy khác thật lẹ
 8. Hỗ trợ đóng gói với kịch bản chủ động

Cách làm việc

Mời xem {{file(37/project_map.jpeg:kiến trúc của hệ thống VnMiK qua hình vẽ)}}

Nguyên tắc cơ bản của VnMiK: thực hiện cài đặt chuẩn trên một máy và phân phối lại trên máy tính khác. Bộ cài đặt được bỏo sung các kịch bản để có thể đóng gói và cài các gói bổ sung một cách đơn giản.

Tải về. Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt chung có ở VnMiK_Installation. Đặc điểm riêng của từng phiên bản khác nhau có ở trang Kế hoạchthông tin về phiên bản.

Lược sử

 1. VnMiK 4.x (2008): MiKTeX-2.7, hỗ trợ chạy từ USB
 2. VnMiK 3.x (2006): MiKTeX-2.5, viết lại nhân cài đặt, cập nhật các gói
 3. VnMiK 2.x (2006): MiKTeX-2.4, hỗ trợ trình quản lý gói riêng
 4. VnMiK 1.4 (2005): sử dụng để hướng dẫn TeX cho các học viên lớp Cao học Toán khóa k13 tại Huế

Tác giả. Bản quyền.

Tác giả nguyên thủy của VnMiK là Kỳ Anh, một người yêu thích TeX. Cộng đồng đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển và phổ biến VnMiK.

VnMiK được cung cấp kèm với rất nhiều công cụ và gói. Bản quyền của từng thành phần được ghi rõ trong tài liệu đính kèm. Bản thân VnMiK được phân phối theo giấy phép GPL.

Thống kê

Dưới đây là thống kê về tình hình tải về VnMiK tại trang http://sf.net/. Tháng 1/2006 là thời điểm bản VnMiK được tải lên lần đầu tiên ở sf.net (bạn có thể không thấy được hình do yêu cầu gặp lỗi tại sourceforge.net)

Và đây là thống kê về việc truy cập trang chủ http://vnmik.sf.net/