This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài đặt VnMiK 4.x

Ghi chú: Hướng dẫn dưới đây chỉ áp dụng cho VnMmiK 4.0.0 trở về sau.

Chuẩn bị cài đặt

Nếu máy đã có hệ thống TeX nào đó (MikTeX, vnmik cũ), bạn cần chắc rằng hệ thống đã được vô hiệu hóa trước khi cài VnMiK. Vô hiệu hóa có nghĩa là bạn không cần phải gỡ bỏ hay làm gì quá phức tạp.

 1. Nếu bạn có bộ MiKTeX cài vào c:/program files/miktex 2.5 chẳng hạn, bạn chỉ việc đổi tên thư mục đó thành c:/program files/miktex_old. Sau khi cài vnmik và sử dụng thành công, bạn có thể xóa đi c:/program files/miktex_old một cách an toàn.
 2. Nếu bạn cài VnMiK bản cũ, bạn chỉ việc vô hiệu hóa nó bằng cách đổi tên thư mục: nếu có d:/vnmik/ thì đổi tên thành d:/vnmik_old. Trừ khi cài thêm bản nâng cấp, miếng vá, còn thì trong phần lớn trường hợp, bạn có thể xóa bộ vnmik cũ đi và cài bản mới.

Cho những ai tò mò: Việc đổi tên thư mục như trên đảm bảo rằng đường dẫn đến các tập tin thực thi (latex, pdflatex,..) sẽ bị vô hiệu hóa.

Cài đặt VnMiK

 • Tải về phiên bản VnMiK phù hợp, ví dụ VnMiK 4.1.0
 • Xả nén tập tin tải về để có thư mục vnmik. Cấu trúc thư mục này như sau đây (xem đầy đủ ở VnMiK_Tree)
d:/vnmik
 \-- ReadMe.png
 |-- bin/
 |-- tex.base/
 |-- tex.user/
 |-- ...
 |-- update.bat
 |-- test.bat
 \-- install_pkg.bat
 • Tài liệu ReadMe.png mô tả ngắn gọn về VnMiK cũng như cách cài đặt
 • Chép toàn bộ thư mục gốc nào vào ổ D: (hoặc ổ cứng nào tùy ý, thậm chí là USB), để cuối cùng có thư mục D:/vnmik
 • Thi hành tập tin update.bat. Các thông báo lỗi rất chi tiết
 • Nếu có thông báo lỗi, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ tại diễn đàn VnMiK. Vui lòng đính kèm tập tin vnmik/vnmik.log/log.all
 • Nếu tốt đẹp, từ Menu Run bạn thi hành texmaker để gõ tài liệu (các editor khác sẽ được đóng gói sau)

Cài đặt các miếng vá

TODO

Cài đặt trình soạn thảo

VnMiK4 đi kèm với editor mặc định là TeXMaker. Sau khi cài đặt VnMiK, bạn có thể dùng editor này bằng cách chạy từ Menu Run (chạy texmaker).

Nếu bạn dùng Editor khác, bạn có thể tự cài đặt theo các trình tự bạn từng biết.

Thêm các gói của MiKTeX

VnMiK tương thích hoàn toàn với MiKTeX. Sau khi cài đặt VnMiK, bạn chỉ việc dùng CD của MiKTeX hoặc thư mục chứa các gói của MiKTeX để cài thêm các gói, sử dụng chương trình quản lý gói mpm. Lưu ý là, bạn cần dùng MikTeX 2.7 3224 trở đi.

Báo lỗi

Khi gặp lỗi, bạn gửi nội dung tập tin /vnmik/vnmik.log/log.all đến diễn đàn hoặc xkyanh{@}gmail.com để được hướng dẫn thêm.